רשת נקודות מפנה

במפגש האחרון ב"תוכנית העמיתים לעשייה לשינוי חברתי בתחום המוגבלויות", הובע בפי כמה מן המשתתפים, הצורך לא לעצור את הרשת החברתית אשר נוצרה במהלך הקורס.

בכדי לתת מענה מסוים לצורך זה, הוחלט כבר קודם לכך (היות וחששות בנושא הובעו כבר מעט קודם), להמשיך במפגשים בתדירות יותר נמוכה. בכדי לענות על אותו הצורך, מזווית קצת אחרת, התחלתי, יחד עם ישראל סייקס, בהקמת אתר אינטרנט חדש. כך נולד האתר "רשת נקודות מפנה".

לוגו רשת נקודות מפנה

.

מטרתו של האתר ושל הרשת עצמה, היא להעמיק ולהרחיב את המעגלים שנוצרו בתכנית העמיתים, יחד עם בוגרים של קורס קודם לנו, שנערך ע"י ישראל ואנשים הנמצאים בקורס דומה, במכללת דוד ילין, ממש עכשיו. מן הצד האחד, האתר, ומערכת הפורומים שבו, יכולים לענות על חלק מסוים מן הצורך לשמור על הקשרים שנוצרו בתוך הקבוצה, ומצד שני, האתר ומערכת הפורומים שבו, יכולים לתרום להחרבת המעגלים של אותה קבוצה והרחבת התפוצה של תכנית העמיתים העומדת בבסיס התפיסה של רשת נקודות מפנה.

אני מקווה כי רשת נקודות מפנה, היוצאת בימים אלו לדרכה, תצליח למען חבריה, למען אנשים עם מוגבלויות ומשפחותיהם, למען קבוצות מוחלשות אחרות בחברה הישראלית ולמען החברה כולה.

לכתוב תגובה