קול קורא להגשת תקצירים ליום עיון

אם אינך רואה תוכן מסר זה כראוי, אנא לחץ/י כאן
ACI
אס"י – קהילת אנשי הספקטרום האוטיסטי בישראל

בית איזי שפירא
המכון הבינלאומי ללימודי המשך בתחום הנכויות ההתפתחותיות ע"ש טראמפ

CIL
ע"ש לארי ולאונור זוסמן
מיסודה של עמותת נכים עכשיו – התנועה לזכויות אנשים עם מגבלות (ע.ר)
קול קורא להגשת תקצירים ליום עיון

לקראת איכות-חיים לאנשי הספקטרום האוטיסטי:

קהילה, הגדרה עצמית ושוויון זכויות

23 ביולי 2008, אודיטוריום המכון ללימודי המשך ע"ש טראמפ, בית איזי שפירא, רעננה

הגישה הרווחת כיום גורסת כי נכות היא ליקוי פיזי ו/או נפשי של היחיד. לעומתה, מתפתחת בעשורים האחרונים בעולם, הגישה החברתית שלפיה נכות הנה הדרה חברתית הנוצרת מפער בין סביבתו של היחיד ובין מאפייניו. בישראל לעומת זאת, עדיין לא התפתח כל שיח העוסק בגישה החברתית בכל הנוגע לאוטיזם.
אס"י – קהילת אנשי הספקטרום האוטיסטי בישראל, הנו ארגון בניהול אוטיסטי, של ולמען אוטיסטים בכל הגילאים ובכל רמות התפקוד. כחלק מהקהילה האוטיסטית העולמית שותף אס"י למטרת שינוי ההתייחסות לאוטיזם, קידום כבוד האדם האוטיסט וקידום שוויון זכויותיו, חובותיו והזדמנויותיו כאדם אוטיסט. אנו יוזמים יום עיון חדש מסוגו בישראל, שמטרתו: התחלת שיח הנוגע בגישה החברתית לאוטיזם בישראל.
שותפים לאס"י ביוזמה זו, המרכז לחיים עצמאיים בירושלים – ארגון המנוהל ע"י אנשים עם מגבלות והמבקש לאפשר לאנשים עם מגבלות אורח חיים אינדיבידואלי ומספק, והמכון ללימודי המשך ע"ש טראמפ – חטיבת ההכשרה וההשתלמויות של בית איזי שפירא המכוונת לשיפור איכות חייהם של אנשים עם צרכים מיוחדים
חברי ועדת ההיגוי ליום העיון:
ג'ים סינקלייר – יועץ שיקומי ומתאם, ANI – רשת האוטיזם הבינלאומית
ד"ר מורטון אן גרנסבכר – חוקרת מטעם קרן וילאס באוניברסיטת וויסקונסין ומנהלת חקר האוטיזם, אוניברסיטת ווסקונסין – מדיסון
ד"ר בני הוזמי – מנהל המכון ללימודי המשך ע"ש טראמפ
גב' דניאלה ברפמן – מנהלת המרכז לחיים עצמאיים ע"ש לארי ולאונור זוסמן, ירושלים
גב' הילה אילון – אם לאוטיסט בוגר, פעילה לקידום שירותים לאוכלוסיית הספקטרום האוטיסטי
מר שרון גולן – אב לילד בספקטרום האוטיסטי
גב' סולה שלי – יו"ר אס"י
מר רונן גיל – מנכ"ל אס"י
מר חן גרשוני – דובר אס"י     

נושאי יום העיון:

  • נכות כהבניה חברתית – יחסי הגומלין בין שונות היחיד והחברה: השלכות על אנשי הספקטרום האוטיסטי ועל מקומם בחברה הישראלית העכשוית.
  • לימודי נכויות ומוגבלויות כנושא בינתחומי בעל עקרונות מחקריים ייחודיים: השלכות אפשריות על מחקר האוטיזם בישראל.
  • מערך שירותים לאנשי הספקטרום האוטיסטי בכל הגילאים, בגישה של הגדרה עצמית.
  • יחסים של כבוד: קידום כבוד האדם כלפי אנשי הספקטרום האוטיסטי – שוויון זכויות, חובות והזדמנויות.

הרצאות ליבה:
גב' סולה שלי, יו"ר אס"י – קהילת אנשי הספקטרום האוטיסטי בישראל: הספקטרום האוטיסטי – הגדרה עצמית ע"י הקהילה האוטיסטית: נקודות מפגש, חיכוך והבדלים מול תפיסת האוטיזם ע"י חוקרים, מטפלים, הורים והחברה הכללית.
גב' שלי, אשת הספקטרום האוטיסטי וממקימי אס"י, כתבה מספר מאמרים העוסקים בהגדרה העצמית של אנשי הספקטרום האוטיסטי והיא מרצה ושותפה מזה שנים רבות בתכנון כנסים של הקהילה האוטיסטית העולמית.

Dr. Ava Ruth Baker, MBChB Dip Health Sci (Mental Health), Autism Spectrum Consultancy, co-founder of ASK (Autism Spectrum Kiwis): Identifying autism: Why does it matter?

ד"ר בייקר היא רופאה העוסקת בטיפול באנשי בספקטרום האוטיסטי, ומרצה בכנסים בינלאומיים מקצועיים על אוטיזם. כאשת הספקטרום האוטיסטי בעצמה היא חברה בקהילה האוטיסטית העולמית, והייתה בין מקימי עמותת ASK לייצוג עצמי במקום מושבה – ניו זילנד.

קול קורא להגשת תקצירים
יום העיון מיועד לאנשי הספקטרום האוטיסטי, הורים ובני משפחה, רופאים ומטפלים, אנשי חינוך והציבור הרחב. אנו מעוניינם ונשמח לקבל הצעות המאפשרות חיבור בין הגישה החברתית לנכויות ובין חקר הספקטרום האוטיסטי בישראל. כמו כן נשמח לקבל הצעות המחברות את הגישה החברתית לתכנון מערך שירותים עבור אוכלוסיית אנשי הספקטרום האוטיסטי בישראל. ניתן לשלוח תקצירי הרצאות וגם חומרים שאינם הרצאה מילולית (כגון מיצג אומנותי, וידאו ארט, קטע דרמה וכד') כל עוד החומר המוגש מצוי בזיקה ישירה לנושאי יום העיון. הרצאות תתקבלנה בעברית בלבד.
ברצוננו להביא לידיעתך כי יום עיון זה יעסוק בדרכים חיוביות לחיות עם אוטיזם, ולא בדרכים להפוך את האדם לפחות אוטיסטי. היות ואנשי הספקטרום האוטיסטי הינם חלק מקהל היעד ומושא הדיון ביום עיון זה, כוונת יום העיון הינה לאפשר דיאלוג עמם. נודה לך אם התקציר והחומר המוצע יתנו לכך ביטוי. תינתן עדיפות להצעות העוסקות בכלל הספקטרום האוטיסטי ללא הבחנה בין תסמונות שונות בתוך הספקטרום האוטיסטי או בין רמות תפקוד שונות, והמתייחסות לאנשי הספקטרום בכל הגילים. חומר המבוסס על זווית אישית יתקבל בברכה, אם יש בו גם יציאה אל עקרונות כלליים הרלוונטיים לרבים מבין אנשי הספקטרום האוטיסטי.
למרות שאנו שואפים לדון בספקטרום האוטיסטי בהקשר של המודל החברתי של נכות, נקבל גם הצעות המבוססות על הגישה של נכות כהבניה חברתית אך אינן עוסקות באופן ישיר באוטיזם, אם יש בהן נקודות רלוונטיות לאוטיזם. תינתן עדיפות לחומרים המיישמים את המודל החברתי למוגבלויות משיקות אחרות, כגון פיגור שכלי, לקויות למידה או התמודדות עם מוגבלות נפשית.
במידה ותתקבל הצעתך, תתבקש/י להגיש מבעוד מועד כל חומר עזר (כגון מצגות ושקפים) אשר ישמשו בהצגת החומר. כמו כן ייתכן שנבקש גם מאמר שישולב בספר הכנס.

מבנה ההצעה:
הצעות המוגשות ליום העיון צריכות לכלול את הפרטים הבאים:

  • שם ותואר המרצה/ים או היוצר/ים, בדיוק כפי שיוצגו בתוכנית יום העיון, במידה וההצעה תתקבל.
  • מידע ליצירת קשר (כתובת, מספר טלפון, פקס, כתובת דוא"ל). יש לכלול כמה שיותר אמצעים ליצירת קשר לפי סדר ההעדפה (במידה ויש סדר כזה).
  • כותרת ההרצאה / מייצג המוצע/ת.
  • תקציר (עד 200 מילים) כפי שיופיע בתוכנית יום העיון, במידה וההצעה תתקבל.
  • מידע תמציתי (5 משפטים או פחות) על המרצה/ים או היוצר/ים, כפי שיופיע בתוכנית יום העיון, במידה וההצעה תתקבל.
  • תיאור הקשר בין החומר המוצע ובין נושאי יום העיון, לשיקולה של ועדת ההיגוי.

הערה: ועדת ההיגוי שומרת לעצמה את האפשרות לפנות למגישי ההצעות בשאלות לבירור והבהרה.

סיוע בניסוח הצעה:
לקבלת הסבר מפורט באשר לקווים המנחים לחומר רלוונטי ולרשימת נושאים אפשריים לחומרים עבור יום עיון זה, ניתן להיעזר בקובץ http://aci.selfip.org/acfp08pr.php. אם יש לך נושא ו/או רעיון שעשוי לעניין את ועדת ההיגוי ליום העיון, אך אין באפשרותך לנסח את ההצעה כפי שמתבקש בקול קורא זה, אנא שלח/י לנו דוא"ל קצר אל הכתובת autistics.il@gmail.com ואנו נעשה כל שביכולתנו לסייע בידך.

שליחת הצעות:
הצעות להרצאות / חומרים אחרים ליום העיון ניתן לשלוח באמצעות הטופס המקוון http://aci.selfip.org/acfp08.php#subform או באמצעות דוא"ל לפי הכתובת: autistics.il@gmail.com או באמצעות חברת דואר ישראל לפי הכתובת:
אס"י – קהילת אנשי הספקטרום האוטיסטי
אצל רונן גיל
רח' סוסקין 1 דירה 2
נהריה 22404

מועד אחרון לקבלת תקצירים:
יום ה' 1 במאי 2008 עשרים ושש לחודש ניסן התשס"ח

לכתוב תגובה