הכנס השנתי של עמותת אספרגר ישראל

בתאריכים 28-29/01/2008 התקיים במרכז ווהאל שליד אוניברסיטת בר אילן, הכנס השנתי של אפ"י – עמותת אספרגר ישראל.

למרות שלא נתבקשנו, הגשנו הצעה אשר התקבלה, להגיש הרצאה בנושא: ’חשיבותה של קבוצת עמיתים בהתבגרותו ובבגרותו של א"ס‘.

הופעה זו היא הראשונה מסוגה בישראל ובעברית. א"ס אשר נושא בכנס כזה הרצאה אשר אינה עוסקת רק בחווייתו האישית הוא תופעה זרה בקרב קהילת האוטיזם בישראל. עובדה זו עוררה הד תקשורתי מסויים שבמהלכו הופעתי אני בתכנית "ערב חדש" בערוץ הראשון ובתכנית "העולם הבוקר" בערוץ השני.

ההרצאה הוגשה לקראת סיומו של היום הראשון של הכנס והקהל הגדול באולם הקשיב רוב קשב. השאלות, מיד בתום ההרצאה, אמנם לא עסקו בנושא ההרצאה, אולם הייתה התעניינות רבה סביב הנושא.

אנו תקווה כי הלקח המרכזי שיילמד מהרצאה זו ומזו שתבוא אחריה, הינו שניתן וראוי כי בכנסים העוסקים באוטיזם, יופיעו גם דוברים א"סים אשר מסוגלים להציג את הדברים מן הזווית שלהם גם בלי להציג מצג אישי, מצומצם ואנקדוטי. אנו סבורים כי יש לשאוף לכך כי בכל כנס בסגנון זה שייערך מעתה בישראל, ישמר מקום, לפחות להרצאה אחת של הקהילה האוטיסטית בישראל.

כמה ימים לאחר הכנס, קיבלנו את המכתב הבא:
מכתב תודה

לכתוב תגובה